Izbi?no župa
U sklopu manifestacije Dani Ko?erina koja je pod okriljem Brijeških zvona, u nedjelju, 17. lipnja, je bila uprili?ena ve?er folklora u mjestu Ko?erin pokraj Širokog Brijega. Nastupilo je 12 kulturno-umjetni?kih društava, kako iz širokobriješke op?ine tako i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine ali i susjedne Republike Hrvatske.

Ve?er je otvorio op?inski na?elnik g. Miro Kraljevi? a program je predvodio g. Marinko Kara?i?. Prigodnim rije?ima  se nazo?nima obratio i ko?erinski župnik fra Mladen Vukši?.
Kako su društva bila iz raznih krajeva gdje žive hrvati tako je i program koji su izvodili bio raznolike prirode, obi?aja i nošnji pa su posjetitelji mogli uživati u još jednoj kvalitetnoj i zanimljivoj ve?eri folklora.

dani_kocerina_12_1Širokobriješki na?elnik g. Miro Kraljevi? je otvorio folklornu ve?er

dani_kocerina_12_1Fra Mladen Vukši? se tako?er obratio nazo?nima te blagoslovio manifestaciju

dani_kocerina_12_1Najmla?i ?lanovi HKUD-a Ko?erin su prvi nasupili

dani_kocerina_12_1Poslije najmla?ih - oni malo stariji

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1Guslari Vlado i Mile Mikuli? su imali svoje to?ke

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1HKUD Prenj iz Stoca su tako?er bili s mla?im pjeva?kim sastavom

dani_kocerina_12_1Mali Sto?ani su pjevali 'ko veliki

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1I oni ve?i Sto?ani su odigrali svoje kolo

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1?lanovi HKUD-a Vis Vrhovina iz Slavonskog Broda (HR) su bili posebni, dvodnevni gosti doma?em društvu Ko?erin

dani_kocerina_12_1

dani_kocerina_12_1?lanice društva Jare iz Jara

dani_kocerina_12_1HKUD Jabuka livada iz Tomislavgrada

dani_kocerina_12_1HKUD Tijara iz Tijarice, op?ina Trilj (HR)

dani_kocerina_12_1Ljutodo?ani su nastupili s odli?nim be?arcom

dani_kocerina_12_1Ove?a pozornica je bila pretijesna za ?lanove HKUD-a Rudine iz Livna

dani_kocerina_12_1Livnjanke i Livnjaci su za mnoge ostavili najbolji dojam

dani_kocerina_12_1Oto?ani sa Pašmana (HR) su predstavljali svoj KUD Nevijana

dani_kocerina_12_1?lanovi HKUD-a Brda sa koreografijom Hercegovine

dani_kocerina_12_1Pjeva?ki sastav HKUD-a Svi Sveti iz Jara

dani_kocerina_12_1Mladi folkloraši iz Jara

dani_kocerina_12_1HKUD Uzari?i s korografijom Me?imurja

dani_kocerina_12_1Predstavnici društava iz Biograca, Izbi?na, Rasna i Mokrog

dani_kocerina_12_1?lanovi HKUD-a Ko?erin su svojim nastupima po?eli i završili folklornu ve?er

dani_kocerina_12_1Druženje se nastavilo pod šatorima

dani_kocerina_12_1Staro poznanstvo i lijepe uspomene

dani_kocerina_12_1Sanja je primila zahvalnicu za HKUD Brda


Vjeko Pavkovi?

Prijava korisnika Prijavi se