Izbi?no upa

Ispis
PDF
Dalmatinska zagora nudi puno toga za ljetni odmor, a jedno od mjesta koje dobiva sve vie pozornosti je Cista Velika koja svojom bogatom kulturnom i sakralnom batinom ima to ponuditi ednima kulture i tradicije. Kao i svake godine povodom Dana pobdjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja Klub Ciste Velike i prijatelja Zagreb izraavaju?i zahvalu svima koji su doprinjeli i doprinose o?uvanju vrijednosti kraja organizirali su po esti put festival gange, rere, be?araca, ojkalice i tradicijska glazbala.

Na lokalitetu Zadubina (bunar) nastupilo je preko dvije stotine izvo?a?a iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Mnoge nazo?ne posjetitelje uz bogati scenski nastup KUD-ova, gangaa, reraa oduevili su nastupi mladih izvo?a?a do 25. godina koji su gangali i svirali na tradicijskim glazbalima.
Pored izvo?a?a nastupio je i glumac-imitator Denis Bai? koji je izveo monodramu Put duvandija" imitiraju?i poznate javne osobe iz ivota Hrvatske a sve vezano uz Imotsku krajinu i dijelove stvarnog ivota i zbivanja u blioj prolosti.
Pri kraju festivala svim posjetiteljima i onima koji nisu mogli biti nazo?ni zahvalio se Frane Rojnica u ime Kluba, a prije toga g?a Vinja Golja?ki ravnateljica POU Zaprei? zahvalila se na suradnji i spoju sjevera i juga Hrvatske.
Nastavilo se plesati, gangati i svirati do kasno u no?, a cijeli program je vodila Lejdi Oreb.
Znanosti o lijepom kae se da je bit ljepote jedinstvo u raznolikosti. Upravo ta raznolikost ljepote kulture izri?aja dogodio se ovog vikenda u Cisti Velikoj.

www.uz-gangu-i-bukaru.com

uz_gangu_i_bukaru12_1Koso ?estita ro?endan svastici Nini koja ?asti sve putnike

uz_gangu_i_bukaru12_2Povijesni lokalitet Zadrubina je prekrasan prirodni ambijent

uz_gangu_i_bukaru12_3Frane Rojnica, glavni organizator festivala i Lejdi Oreb, voditeljica programa

uz_gangu_i_bukaru12_4enska klapa Murtela je otvorila program hrvatskom himnom

uz_gangu_i_bukaru12_5

uz_gangu_i_bukaru12_6Kupnjom majice se pomagalo organizacijskom odboru festivala

uz_gangu_i_bukaru12_7Prostor namijenjen za gledatelje se brzo popunio

uz_gangu_i_bukaru12_8Mladi pjeva?ki sastav KUD-a Krenica, Obrovac Sinjski

uz_gangu_i_bukaru12_9

uz_gangu_i_bukaru12_10Prostor pozornice je uredio hrvatski umjetnik Ivan Ivan

uz_gangu_i_bukaru12_11

uz_gangu_i_bukaru12_12

uz_gangu_i_bukaru12_13Jure Milo iz Gruda je nastupio sa ?etiri glazbena instrumenta

uz_gangu_i_bukaru12_14Odli?an be?arac u izvedbi pjeva?kog sastava HKUD-a Sveta Ana, Ljuti Dolac

uz_gangu_i_bukaru12_15Najbolju gangu je otpjevao ?etverac iz Izbi?na

uz_gangu_i_bukaru12_16HKUD Brda sa koreografijom Hercegovine

uz_gangu_i_bukaru12_17

uz_gangu_i_bukaru12_18Za sve prisutne je bio organiziran odli?an domjenak

uz_gangu_i_bukaru12_19Pjesma se nastavila i pored pozornice

uz_gangu_i_bukaru12_20Anka Rojnica, prva dama festivala sa svojim korijenima

uz_gangu_i_bukaru12_21

uz_gangu_i_bukaru12_22Hercegovci su bili najveseliji gosti

uz_gangu_i_bukaru12_23

uz_gangu_i_bukaru12_24

uz_gangu_i_bukaru12_25Dragec je svojim diplama vratio kolo na binu...

uz_gangu_i_bukaru12_26...a Ivo ga je jo malo zadrao

uz_gangu_i_bukaru12_27Bogata razmjena poklona izme?u doma?ina i gosta

uz_gangu_i_bukaru12_28

uz_gangu_i_bukaru12_29Jo jedan specijalitet za kraj: Pole i doma?i sir

uz_gangu_i_bukaru12_30Mile i Bojka Hrka? su doprinijeli pjeva?kom sastavu HKUD-a Brda prilikom nastupa u Cisti Velikoj

Foto: Mate Pavkovi?, Vjeko Pavkovi?

Prijava korisnika Prijavi se