Izbi?no župa
Na Puringaju su sve?ano otvorene nove prostorije HKUD-a 'Hercegovac'. Jerko Sesar predsjednik HKUD-a 'Hercegovac', izrazivši zadovoljstvo novim prostorijama društva, zahvalio je Op?inskom na?elniku Miri Kraljevi?u, predsjedniku Vlade ŽZH Zdenku ?osi?u i ravnateljici Zavoda Svete obitelji Vesni ?uži? koji su najzaslužniji za dobivanje prostorija na korištenje. 

 

U ime zahvalnosti, zaslužnima za dobivanje prostorija, Zdravka Zovko tajnica HKUD-a 'Hercegovac' je uru?ila prigodne darove, a koji su djelo ruku ?lanova društva. Na?elnik Kraljevi? je istaknuo da Široki Brijeg, s obzirom na aktivnosti i broj kulturno-umjetni?kih društava, zaslužuje jedan muzej u kojem bi se od zaborava sa?uvala kulturna baština našeg kraja, a taj prostor bi trebao biti u 'Duhanskoj stanici'. Prostorije, kao i sve nazo?ne blagoslovio je fra Tomislav Jeli?. HKUD 'Hercegovac' osnovano je 1996. godine. Društvo pokriva op?ine Posušje, Ljubuški, Grude i Široki Brijeg. Sjedište je u Širokom Brijegu, te je i najve?i broj ?lanova iz Širokog Brijega. Društvo je u proteklih 18 godina sudjelovalo na podru?ju BiH i Hrvatske na svim zna?ajnijim smotrama folklora, snimilo nekoliko emisija za TV i radio kao i tri nosa?a zvuka s izvornim pjevanjem zapadne Hercegovine. ?lanovi su više Me?unarodnih folklornih asocijacija. Zahvaljuju?i ?lanstvu u ovim organizacijama nastupali su na festivalima u Italiji, Njema?koj, Poljskoj, Ma?arskoj, Litvi, Švedskoj, Turskoj, Makedoniji, Bugarskoj, te u Americi i Kanadi.

Prijava korisnika Prijavi se