Izbi?no župa

Ispis
PDF
U ponedjeljak, 08. velja?e, u širokobriješkom kinu "Borak" održana je promocija dviju knjiga i to ?Ne pla?i, dobri moj an?ele? i "58" HOS u obrani Vukovara autora Damira Plavši?a i Damira Markuša, vukovarskih branitelja.
Pisci opisuju kako je izgledala obrana Vukovara '91. godine iz prvih redova crte obrane, zapravo njihovih perspektiva. Doga?aj je popra?en glazbeno-scenskim nastupima KUD-ova "Mokro", našeg "Brda-Izbi?no" i "Crna?". Na videozidu su se tako?er izmjenjivale fotografije i videoscene najprije ratnog i razrušenog Vukovara a kasnije obnovljenog i prekrasnih kadrova isto?ne Slavonije dok su ?ita?i Marija Lovri? i Marinko Mikuli? ?itali ulomke iz knjiga koje su se predstavljale te ve?eri.

Zapažen nastup su imali najmla?i ?lanovi HKUD-a "Mokro" koji su na po?etku programa predstavili hercegova?ke pjesme i plesove. Nastavili su se igrati na pozornici kino dvorane sve dok se nije za?uo zvuk op?e opasnosti i detonacije mina i granata. Uslijedio je inscenirani kaos i vriska djece koja su pobjegla u improvizirano sklonište. Tada su kroz dvoranu ušli ?lanovi našeg društva HKUD-a Brda nose?i u rukama zapaljene svije?e koje su kasnije odložili u znak sje?anja na jednu poginulu djevoj?icu, nakon što je ovaj tužan doga?aj opisan u prvom ?itanju Marije Lovri?. Tako?er je uslijedila tužna pjesma ?Zovi samo zovi? u izvedbi tamburaškog sastava našeg KUD-a ?Stare note? zajedno s muškim ?lanovima društva. Druga je pjesma bila ?Ne dirajte mi ravnicu?, tužna i optimisti?na a ?Inati se Slavonijo? je pokazivala prkos i ponos. Sve je pjesme izveo naš tamburaški sastav na ?elu sa Dragom Soldo.
Uslijedio je nastup ?Izbi?ana? s koreografijom Slavonije koji je pokupio velike pohvale i fantasti?ne komentare, još s tim što se idealno uklopio u program ve?eri i pri?u koja se pri?ala kako za mikrofonima tako i na video zidu. Susjedi iz Crn?a su otpjevali mušku i žensku gangu.

Na kraju je uslijedila pjesma ?Lijepa li si?, tako?er u izvedbi našeg tamburaškog sastava, koja je izvela sve izvo?a?e na pozornicu a cijelu publiku digla na noge, što je ozna?ilo kraj jednog prekrasnog i nesvakidašnjeg glazbeno-scenskog doga?aja u našem gradu.


Prijava korisnika Prijavi se