Izbi?no župa
Peto izdanje Me?unarodnog Gastronomy Festivala ?BH Dukat - Okusi Hercegovine?, što je uprili?eno u hotelu Park u Širokom Brijegu, završeno je sve?anom dodjelom diploma, medalja i zahvalnica. Na po?etku ove sve?anosti nazo?ne je u prepunoj dvorani uime organizacijskog odbora festivala te MCI-ja i hotela Park, suorganizatora ove gastronomske manifestacije, pozdravio Darko Košavi?.
Festivalski žiri imao je pune ruke posla, valjalo je izme?u 120 kuhara iz više zemalja u širem okruženju izabrati najuspješnije u spravljanju slastica, nacionalnih jela na moderan na?in, jela od ribe i restoranskih deserta.

U žiriju, kojim je predsjedao Teofil Šimi?, izbornik kulinarske reprezentacije BiH, bio je i Stevo Karapandža, doajen svjetske gastronomske scene, koji se u suradnji s Oliverom Mlakarom i glumcem Ivom Serdarom proslavio u emisiji zagreba?ke televizije ?Male tajne velikih majstora kuhinje?.

- Nakon 25 godina života i rada u Švicarskoj, skrasio sam se u Lovranu. Rado se odazovem na ovakve gastronomske manifestacije na kojima znam sresti i Olivera Mlakara. Ovaj gastronomski festival u hotelu Park odli?no je organiziran, a posebno me veseli to što mladi pokazuju volje i smisla za kulinarstvo.

Smisao ovakvih manifestacija i jest u tome da se mladi kuhari mogu iskazati na najljepši na?in, kaže Stevo Karapandža kojemu je dodijeljena posebna plaketa, kao i Miljenku Mi?i Crnjcu za doprinos u organizaciji ovog festivala. Me?u nagra?enima je Herceg Etno selo i Mljekara Livno, proizvo?a? poznatog livanjskog sira.

Ukupni pobjednik 5. me?unarodnog Gastronomy Festivala ?BH Dukat - Okusi Hercegovine? je kuharska ekipa Makedonije, drugo mjesto osvojili su kuhari iz BiH, a tre?e je pripalo rumunjskim majstorima kuhinje.

Mnoštvo nazo?nih u dvorani hotela Park pljeskom je nagradilo ?lanove HKUD-a ?Brda? iz Izbi?na, koji su oduševili svojom izvedbom hercegova?kih tradicijskih plesova i napjeva, a za veselo raspoloženje, uz delicije hotela Park i zlatne kapi, pobrinula se skupina No?ni let.

Slavo Bago, nekadašnji direktor Turisti?ko-ugostiteljske škole u Mostaru, re?e da ga posebno veseli to što su na ovom gastronomskom festivalu sudjelovali i u?enici srednjih ugostiteljskih škola iz šireg okruženja.

- Na mladima i kuhinja ostaje, re?e Bago, dodavši kako su mediji posljednjih godina dali veliki doprinos razvoju gastronomije.www.vecernji.ba

Prijava korisnika Prijavi se