Izbi?no župa

Ispis
PDF

dani_berbe1aKulturno-turisti?ko-gospodarstvena manifestacija "Dani berbe grož?a" koja se održavala u ?itluku od 18. do 20. rujna sve?ano je zatvorena u nedjelju, 20. rujna. Izme?u 17 KUD-ova iz BiH i susjedne Hrvatske, kulturno-zabavni program uveli?ao je i KUD Brda iz Izbi?na, sve?anim mimohodom kroz grad ?itluk do središnje pozornice gdje su nastupili s uvježbanom koreografijom Hercegovine.

Nakon nastupa krenulo se u športsku dvoranu gdje su doma?ini pripremili ve?eru za ?lanove KUD-ova i goste.Važno napomenuti da se ova manifestacija održava od 1955. godine. Posve?ena je po?etku berbe plodova trsa i održava se u mjesecu rujnu i to prvi tjedan nakon crkvenog blagdana Sv. križa i traje do 3 (tri) dana. Iz godine u godinu, ova manifestacija sve je bogatija i bogatija, a želje je organizatora da preraste u me?unarodnu smotru vinara, vinogradara i kulturnog stvaralaštva.

Posljednjeg dana programa Dana berbe grož?a na stadionu Bare održao se atletski miting. U organizaciji AK "Brotnjo" i ove godine miting je okupio ponajbolje mlade atleti?are Bosne i Hercegovine.

Po prvi put održano je i natjecanje u seniorskoj konkurenciji, te natjecanje gra?ana. Nakon toga kulturno-turisti?ko-gospodarstvenu manifestaciju "Dani berbe grož?a" otvorila je predsjednica Federacija BiH Borjana Krišto, a nakon toga uprili?en je cjelove?ernji zabavni program.

dani_berbe1

dani_berbe1_7

dani_berbe1_2

dani_berbe1_3

dani_berbe1_5

dani_berbe1_6

dani_berbe1_8

dani_berbe1_9

dani_berbe1_10

dani_berbe1_10b

dani_berbe1_13b

dani_berbe1_11

dani_berbe1_12

dani_berbe1_13

dani_berbe1_14

dani_berbe1_15

dani_berbe1_15b

dani_berbe6

dani_berbe9

dani_berbe1_16

dani_berbe2

 

Vjeko Pavkovi?
Foto: Vjeko Pavkovi?, Robert Soldo, Jelica Soldo

Prijava korisnika Prijavi se