Izbi?no župa

Ispis
PDF

ljuti_dolac_2010_brda1aSino?, 19. lipnja 2010., u sklopu „Brijeških zvona“ ove se godine po prvi puta našla i menifestacija „Ve?er folklora – HKUD Sveta Ana“ s lokacijom u Ljutom Docu, organizatora, kako stoji i u samom nazivu manifestacije, HKUD-a Sveta Ana i samih mještana a glavni pokrovitelj ve?eri je bio, vjerni prijatelj svih kulturno umjetni?kih društava g. Miro Kraljevi?. Slobodno se može naglasiti da je naš gradona?elnik zaslužan za više okupljanja ove vrste i da je svojom nazošnoš?u uvijek bio pri ruci za samu realizaciju.Ono što je zadivilo sve posjetitelje je to što su Ljutodo?anke i Ljutodo?ani pokazali jedan zdravi kolektiv vezan za ugoš?ivanje službenih i neslužbenih gostiju te se na stolovima našlo, izme?u ostalog, dosta toga iz doma?ih kuhinja odnosno onoga što se nije moglo kupiti u trgovinama ili pekarama. Konobari su tako djelovali kao da svaki gost ima svoga poslužitelja. Uistinu sve pohvale.

Kulturno umjetni?ki program je bio uistinu bogat jer je sudjelovalo 13 društava iz razli?itih dijelova prelijepe nam zemlje Hercegovine prikazavši svoje nastupe.

Voditelj programa je bio g. Veselko ?erkez koji je uvodnu rije? prepustio glavnom pokrovitelju ve?eri, našem gradona?elniku, a potom najavljivao razna kulturno-umjetni?ka društva koja su se, na po?etku nastupa, svojim predstavnikom i predstavila kroz par rije?i.
Uz naš HKUD Brda nastupili su i HKUD-ovi „Sveta Ana“ - Ljuti Dolac, „Rodo?“ – Mostar, „Svi Sveti“ – Jare, „Uzari?i“ – Uzari?i, „Jare“ – Jare, „Crnašnica“ – Knešpolje, „Mokro“ – Široki Brijeg, „Kruševo“ – Kruševo, „Orlac“ – Mostar, „Bla?ani“ – Biograci te pjeva?ka grupa „Jare“, guslar Mile Bondža i Hercegova?ki be?ari.

Grmljavina i kiša koji su uslijedili poslije završetka službenog programa nisu niti malo umanjili zabavu koja se pod šatorom, uz razli?ite vrste pjesmi, odvukla duboko u no?.

ljuti_dolac_2010_miro
G. Miro Kraljevi?, pozdravio je nazo?ne na po?etku manifestacije

ljuti_dolac_2010_sv_ana
HKUD Sv.Ana. Ganga i be?arac su odavno ali nošnja je tek od prošle godine

ljuti_dolac_2010_svi_sveti
Koreografija Lin?e privla?i pozornost na razne na?ine

ljuti_dolac_2010_ine_tadic
Ine Tadi? sa svojim Hercegova?kim be?arima

ljuti_dolac_2010_slavica
Slavica ?uži? je predstavila svoje društvo HKUD Mokro...

ljuti_dolac_2010_mokro1
...simpati?ne ?lanove društva

ljuti_dolac_2010_mokro

ljuti_dolac_2010_brda1
Ego je najzaposleniji kod koreografije Lin?e KUD-a Brda...

ljuti_dolac_2010_brda2
... a ni ostali nemaju puno manje posla

ljuti_dolac_2010_sator1
Šator je bio uto?ište mnogima za vrijeme kiše...

ljuti_dolac_2010_brda3
... a pod njim stolovi i pune ruke u gostiju...

ljuti_dolac_2010_brda4
... koji su gangali...

ljuti_dolac_2010_blacani
...i pjevali

ljuti_dolac_2010_vjeko
Društvo našeg tajnika Vjeke je tako?er bilo veselo i raspjevano

ljuti_dolac_2010_kisa
Neki su se našalili da je Sv. Ivan morao krstiti ovu manifestaciju koje se održala po prvi puta.

 

Vjeko Pavkovi?

Prijava korisnika Prijavi se