Izbi?no upa
random3.jpg

Ispis
?lanovi naeg HKUD-a "Brda", jo su jednom sudjelovali na festivalu "Spoj hrvatskog sjevera i juga Uz gangu i bukaru" koji se odrao u Cisti Velikoj (HR) 08. kolovoza 2015. godine. Nastupili su s koreografijom Lin?e te su na kraju uz zvuke glazbenog sastava iz Ljutog Doca rasplesali dio publike kao i gradona?elnika Zagreba g. Milana Bandi?a koji je bio glavni pokrovitelj ovog festivala te ga svojom nazo?no?u tako?er podrao.

Ispis

Sino? je u Crn?u petu godinu za redom odrana ve?er folklora pod nazivom Crna?ko silo. Organizator manifestacije je lokalno kulturno-umjetni?ko drutvo Crna? ?iji su ?lanovi i rukovodstvo ugostili, kako svoje mjetane tako i mnoge druge posjetitelje iz razli?itih krajeva naih hercegova?kih podru?ja.

Ispis

Svetom misom na ostatcima ranokr?anske bazilike (V. VI. st.) koju je predvodio fra Vendelin Kara?i? i prigodnom pu?kom veselicom, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada irokog Brijega i gradona?elnika Mire Kraljevi?a u Mokrom je odrana tradicionalna manifestacija Na temeljima bazilike nae.

Ispis
Prolog su vikenda ?lanovi naeg lokalnog kulturno-umjetni?kog drutva putovali u Zagreb, to?nije u Mikuli?e i estine gdje su sudjelovali na 41. estinskom danu, manifestaciji u organizaciji HSPD-a Sljeme koji ove godine slavi 120. obljetnicu svoga djelovanja.

Ispis

Sve?anost proslave blagdana svetoga Ivana Krstitelja u irokobrijekom selu Knepolje po?ela je procesijom od mjesne crkve do izvora rijeke Crnanice (Vrela svetoga Ivana) gdje se nakon procesije slavila sveta misa.

Ispis
U organizaciji Studentskog zbora Sveu?ilita u Mostaru, UHAKUD-a u BiH i drutava Hercegovine, ju?er je u Mostaru odran veliki humanitarni koncert Drutva Hercegovine za drutva Bosne.Koncertom se skrenula pozornost, te omogu?ila namjenska sredstava za pomo? kulturi, drutvima koja su stradala u prologodinjim poplavama.

Ispis

Muki pjeva?ki sastav naeg kulturno-umjetni?kog drutva Brda sino? je bio dio jo jednog Sila na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine na Ko?erinu, ovog puta 21. po redu. Uz mnoge druge pjeva?e, guslare i diplare iz raznih dijelova Hercegovine i Dalmacije, Izbi?ani su prikazali nekoliko be?araca s motivima najradosnijeg kr?anskog blagdana.

Prijava korisnika Prijavi se