Izbi?no upa
random7.jpg

Ispis
U ponedjeljak, 08. velja?e, u irokobrijekom kinu "Borak" odrana je promocija dviju knjiga i to Ne pla?i, dobri moj an?ele i "58" HOS u obrani Vukovara autora Damira Plavi?a i Damira Markua, vukovarskih branitelja.

Ispis
Zavrni koncert velike turneje pod nazivom "Ora et labora Marko Perkovi? Thompson odrao je u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu. Kako se i o?ekivalo zanimanje za ovaj koncert bilo je veliko, od Hercegovine, Bosne, Dalmacije, do onih pristiglih iz dijaspore.

Ispis
U srijedu ve?er, 2. prosinca, u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu odrano je najavljeno javno snimanje glazbeno-scenskog spektakla Hrvatske radio-televizije Lijepom naom Mostovi kultura.
?lanovi naeg HKUD-a Brda prolu su nedjelju nastupili u Kraljevoj Sutjesci, a na poziv lokalnog HFS Bobovac. Prekrasan i sun?an dan privukao je i mnoge potovatelje blaene Kraljice Katarine Kotromani?, a posebno ?lanove Franjeva?kog svjetovnog reda tre?are kojima je Katarina zatitnica.

Ispis
Teku financijsku situaciju u jednoj od najvanijih socijalnih ustanova koja skrbi o djeci s poteko?ama u razvoju na podru?ju Zapadnohercegova?ke upanije prepoznali su gra?ani iroko Brijega, ali i gra?ani drugih mjesta u upaniji koji su se u velikom broju odazvali pomo?i Domu 'Marija naa nada' dolaskom na humanitarni koncert koji se odrao u velikoj dvorani Zavoda svete Obitelji.
Proli petak, to?nije 18. rujna, ?lanovi HKUD-a Brda su u pratnji prijatelja Sinova Hercegovine krenuli na put prema ma?arskom gradu Pe?uhu gdje su svi zajedno predstavili obi?aje hrvatskog naroda u Zapadnoj Hercegovini kroz pjesmu i plesove.
Putovanje je zapo?elo u Izbi?nu u 16 sati odakle je autobus s Izbi?anima krenuo put Slavonije i Ma?arske.

Ispis
Nakon samo par tjedana, u Crn?u je u subotu, 12. rujna, odrana jo jedna smotra folklora. Ovaj su put nastupili najmanji ?lanovi irokobrijekih drutava, odnosno onih u kojima djeluje i dje?ja sekcija a me?u njima i najmla?i ?lanovi naeg HKUD-a Brda.

Prijava korisnika Prijavi se