Izbi?no upa

Nastupi

Proli petak, to?nije 18. rujna, ?lanovi HKUD-a Brda su u pratnji prijatelja Sinova Hercegovine krenuli na put prema ma?arskom gradu Pe?uhu gdje su svi zajedno predstavili obi?aje hrvatskog naroda u Zapadnoj Hercegovini kroz pjesmu i plesove.
Putovanje je zapo?elo u Izbi?nu u 16 sati odakle je autobus s Izbi?anima krenuo put Slavonije i Ma?arske.

Ispis
PDF
Nakon samo par tjedana, u Crn?u je u subotu, 12. rujna, odrana jo jedna smotra folklora. Ovaj su put nastupili najmanji ?lanovi irokobrijekih drutava, odnosno onih u kojima djeluje i dje?ja sekcija a me?u njima i najmla?i ?lanovi naeg HKUD-a Brda.

Ispis
PDF
?lanovi naeg HKUD-a "Brda", jo su jednom sudjelovali na festivalu "Spoj hrvatskog sjevera i juga Uz gangu i bukaru" koji se odrao u Cisti Velikoj (HR) 08. kolovoza 2015. godine. Nastupili su s koreografijom Lin?e te su na kraju uz zvuke glazbenog sastava iz Ljutog Doca rasplesali dio publike kao i gradona?elnika Zagreba g. Milana Bandi?a koji je bio glavni pokrovitelj ovog festivala te ga svojom nazo?no?u tako?er podrao.

Ispis
PDF

Sino? je u Crn?u petu godinu za redom odrana ve?er folklora pod nazivom Crna?ko silo. Organizator manifestacije je lokalno kulturno-umjetni?ko drutvo Crna? ?iji su ?lanovi i rukovodstvo ugostili, kako svoje mjetane tako i mnoge druge posjetitelje iz razli?itih krajeva naih hercegova?kih podru?ja.

Ispis
PDF

Svetom misom na ostatcima ranokr?anske bazilike (V. VI. st.) koju je predvodio fra Vendelin Kara?i? i prigodnom pu?kom veselicom, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada irokog Brijega i gradona?elnika Mire Kraljevi?a u Mokrom je odrana tradicionalna manifestacija Na temeljima bazilike nae.

Ispis
PDF
Prolog su vikenda ?lanovi naeg lokalnog kulturno-umjetni?kog drutva putovali u Zagreb, to?nije u Mikuli?e i estine gdje su sudjelovali na 41. estinskom danu, manifestaciji u organizaciji HSPD-a Sljeme koji ove godine slavi 120. obljetnicu svoga djelovanja.

Prijava korisnika Prijavi se