Izbi?no upa

Nastupi

Ispis
PDF

Nova destinacija izbi?kih folkloraa je bila Tijarica, 26. srpnja na 11. folklornoj manifestaciji Dani komina, pure i bronzina u organizaciji udruge ''Pokrenimo Tijaricu''. Iako su prvi put u Tijarici svi su ostali pod dojmom i bili oduevljeni. Uz nae kulturno-umjetni?ko drutvo Brda jo su bila dva drutva iz Hercegovine: HKUD Svi sveti - Jare i HKUD Ko?erin - Ko?erin.

Prolog je vikenda odrana jo jedna ve?er folklora u Jarama. Organizator je bilo doma?e drutvo HKUD Svi Sveti iz Jara a na 12. po redu manifestaciji je sudjelovalo 9 drutava s podru?ja Hercegovine i to:
esti festival folklora pod nazivom Neka pjesma Bunom te?e, prolog je vikenda odran ispred osnovne kole na Buni kraj Mostara. U programu su sudjelovali folklorai iz Stoca, Rame, Dubrava te irokog Brijega.
Obiljeavanje i proslava blagdana sv. Ante na Uzari?ima, i ove je godine bila uprili?ena u organizaciji HKUD-a Uzari?i.
Pod nazivom "Vrati nam se obi?aju staru", doma?ini su 8. godinu za redom organizirali ve?er folklora

Ispis
PDF
Tri su dana prola a dojmovi se jo uvijek prepri?avaju. Slonost upe je jo jednom izala na vidjelo, ovog puta na proslavi 97. godinjice postojanja nae upe, odnosno proslavi sv. Josipa Radnika, zatitnika upne crkve u Izbi?nu.
Silo na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine je ove godine doivjelo svoje, jubilarno, 20. izdanje. Ponovno su se na jednome mjestu okupili najbolji ganga?i, guslari i diplari s naih podru?ja a pojedina kulturnoumjetni?ka drutva su sa svojim pjeva?kim sastavima izvodili razne pjesme i be?arce to su upotpunili program ovog jedinstvenog doga?aja na Ko?erinu.

Prijava korisnika Prijavi se