Izbi?no upa

Nastupi

kupres13 8

Ju?er je u Kupresu obiljeena 19. obljetnica slobodnog grada. Naime, vojnom operacijom Cincar od 1-3. studenog 1994., hrvatski su branitelji oslobodili grad i cijelu Kupreku visoravan od okupacije srpske vojske.

Ispis
PDF
Proteklog vikenda, u subotu i nedjelju, Ilok je bio odredite jo jednog u nizu ovogodinjih gostovanja naeg KUD-a Brda. Me?u zidinama stare srednjovjekovne utvrde u Iloku na jednoj od najstarijih manifestacija Slavonije, Baranje i Srijema, koja se odrava od 1962. godine, ove godine pjevala se ganga, be?arac te igrala trusa.
Oputeno ozra?je i veseo duh i ove su godine na Izbi?ko polje privukli nekoliko tisu?a okupljenih u sklopu obiljeavanja tradicionalne Izbi?ijade. Ve? po 16. put "nae malo misto" ugosti brojne raseljene mjetane diljem svijeta kao, i brojnu rodbinu i prijatelje eljne dobre zabave, ugodnog i veselog druenja na svjeem zraku.

Ispis
PDF
Na prepunom platou ispod hotela 'Park' nastupom kulturno-umjetni?kih drutava iz irokog Brijega i Republike Hrvatske, te izborom najboljeg para u narodnoj nonji i najboljeg nastupa kulturno-umjetni?kih drutava zavrena je manifestacija Dani folklora i kulturne batine' koju su organizirali Savez kulturno-umjetni?kih drutava irokog Brijega, Op?ina iroki Brijeg i Vije?e mladih op?ine iroki Brijeg.

Ispis
PDF
Povodom Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Klub Ciste Velike i prijatelja Zagreb i Udruge hrvatski branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, pod pokroviteljstvom i sponzorstvom Grada Zagreba, upanije zagreba?ke i upanije splitsko-dalmatinske, Grada Zaprei? i drugih, po sedmi put priredili su smotru gange, rere, be?arca i tradicijskih glazbala i tradicijske igre "Uz gangu i bukaru", u subotu 10. kolovoza, na lokalitetu Zadubina u Cisti Velikoj.
Iza ?lanova HKUD-a Brda je jo jedna zanimljiva i nezaboravna avantura. Ovog puta destinacija i povod im je bila me?unarodna smotra folklora u Bratislavi, glavnom gradu Slova?ke.
Na put su krenuli u subotu, 27. srpnja u ranim jutarnjim satima uz brini ispra?aj roditelja i prijatelja.

Prijava korisnika Prijavi se