Izbi?no upa

Nastupi

U sklopu manifestacije Dani sv. Ivana Krstitelja, u oraganizaciji HKUD-a "Rodo?", ?lanovi dje?je skupine naeg lokalnog HKUD-a "Brda" sudjelovali su u petak, 23.lipnja, na VII. smotri dje?jeg folklora u Rodo?u. Doga?aj je zapo?eo u popodnevnim satima sve?anim mimohodom 12 drutava s podru?ja Bosne i Hercegovine i Hrvatske od osnovne kole u Rodo?u do oblinje crkve

Ispis
PDF
U ponedjeljak, 08. velja?e, u irokobrijekom kinu "Borak" odrana je promocija dviju knjiga i to Ne pla?i, dobri moj an?ele i "58" HOS u obrani Vukovara autora Damira Plavi?a i Damira Markua, vukovarskih branitelja.

Ispis
PDF
Zavrni koncert velike turneje pod nazivom "Ora et labora Marko Perkovi? Thompson odrao je u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu. Kako se i o?ekivalo zanimanje za ovaj koncert bilo je veliko, od Hercegovine, Bosne, Dalmacije, do onih pristiglih iz dijaspore.

Ispis
PDF
U srijedu ve?er, 2. prosinca, u prepunoj dvorani Pecara u irokom Brijegu odrano je najavljeno javno snimanje glazbeno-scenskog spektakla Hrvatske radio-televizije Lijepom naom Mostovi kultura.
?lanovi naeg HKUD-a Brda prolu su nedjelju nastupili u Kraljevoj Sutjesci, a na poziv lokalnog HFS Bobovac. Prekrasan i sun?an dan privukao je i mnoge potovatelje blaene Kraljice Katarine Kotromani?, a posebno ?lanove Franjeva?kog svjetovnog reda tre?are kojima je Katarina zatitnica.

Ispis
PDF
Teku financijsku situaciju u jednoj od najvanijih socijalnih ustanova koja skrbi o djeci s poteko?ama u razvoju na podru?ju Zapadnohercegova?ke upanije prepoznali su gra?ani iroko Brijega, ali i gra?ani drugih mjesta u upaniji koji su se u velikom broju odazvali pomo?i Domu 'Marija naa nada' dolaskom na humanitarni koncert koji se odrao u velikoj dvorani Zavoda svete Obitelji.

Prijava korisnika Prijavi se