Ispis
Jedno od najstarijih kulturnih društava u Hrvatskoj, Hrvatsko kulturno društvo "Lisinski" iz Našica, ovog vikenda gostuje u trodnevnom posjetu Op?ini Široki Brijeg, a službeni doma?in Društvu iz Našica je naš KUD "Brda". U sklopu posjete Hercegovini HKD "Lisinski", u subotu 25. svibnja, u kinu Borak, prire?uje besplatan koncert mješovitog pjeva?kog zbora i tamburaškog sastava. ?etrdesetak ?lanova HKD "Lisinski" u Široki Brijeg stiže u petak, gdje ?e ih u ime doma?ina do?ekati na?elnik Op?ine Miro Kraljevi? te ?lanovi HKUD-a "Brda" iz Izbi?na. Nakon dolaska i raspremanja u hotelu Royal, slijedi kratak obilazak Širokog Brijega a potom ?e ?lanovima Društva iz Našica biti prire?ena prigodna ve?era i druženje ispred Osnovne škole u Izbi?nu.

Za subotu, 25. svibnja, planiran je obilazak Hercegovine, s vodi?ima iz našeg KUD-a, u sklopu ?ega ?e gosti iz Našica posjetiti Me?ugorje i Mostar. Nakon toga slijedi priprema za ve?ernji koncert u kinu Borak s po?etkom u 19:30 sati. Na koncertu u subotu ?lanovi HKD "Lisinski" nastupit ?e s mješovitim pjeva?kim zborom, od kojeg su na repertoaru najpoznatija djela Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca, Orlanda Di Lassa, Emila Cossetta, Franje Dugana... a potom ?e uslijediti i nastup tamburaškog sastava Društva iz Našica.

lisinski drustvo1

O Društvu
Hrvatsko kulturno društvo ?Lisinski? osnovano je daleke 1889. godine kao pjeva?ko društvo. Od osnutka pa sve do I. Svjetskog rata u društvu djeluje samo muški pjeva?ki zbor, a u sklopu društva zapo?inje s radom i kazališna družina. Uz pjeva?ki zbor i folklornu sekciju 1980. godine nekolicina zaljubljenika u tamburu inicirali su osnivanje tamburaške sekcije. Upravo je iz HKD-a ?Lisinski? osamdesetih godina prošlog stolje?a potekla inicijativa za oživljavanjem zaboravljenog glazbenog stvaralaštva prve hrvatske skladateljice Dore Peja?evi?, a velika kulturna manifestacija održana je o stotoj obljetnici Dorina ro?enja 1985. godine. HKD "Lisinski" inicijator je osnivanja Osnovne glazbene škole ?Dora Peja?evi??, a 1997. godine HKD ?Lisinski? pokre?e osnivanje Društva prijatelja glazbene kulture ?Memorijal Dore Peja?evi??.
Danas u društvu djeluje folklorna sekcija u sklopu koje djeluje mala škola folklora, srednji sastav i ?A? sastav  te tamburaški sastav.  U društvu je okupljeno stotinu i trideset  ?lanova koji  iza sebe imaju zna?ajne nastupe kako u Domovini tako i inozemstvu: u Slova?koj, Rumunjskoj, Ma?arskoj, ?eškoj, Austriji, Srbiji, BiH i drugdje.

lisinski plakat