Dje?ja ve?er folklora odražana je u prošlu nedjelju po drugi put u našoj op?ini Široki Brijeg a u sklopu "Brijeških zvona" s ciljem da o?uvamo našu mladost i izvedemo je na pravi put te damo našim malim ?uvarima tradicije morala i volje da nastave svoj životni put. Mjesto radnje je bila dvorana kina Borak u Širokom Brijegu.
Još jednom smo pokazali, posebno roditeljima ?ija su djeca u našim društvima, koliko naši mališani vrijede za naš hrvatski narod te našu kulturu. Te ve?eri sudjelovalo je deset društava s prostora naše op?ina i prokazala raznolik program uz pjesme i plesove hrvata iz BiH ali i iz RH. Sudionici programa bili su:
HKUD "sv. Ana" LJuti Dolac,
HKUD "Uzari?i",
HKUD "Tur?inovi?i",
HKUD "Svi Sveti" Jare,
HKUD "Mokro",
HKUD "Jare",
HKUD "Biloševica" Rasno-Dužice,
HKD "Vrila" Župa Mostarski Gradac,
HKUD "Crnašnica " Knešpolje i
HKUD "Ko?erin"
Voditelj programa je bio Zdenko Damjanovi?.

Na poslijetku službenog dijela programa uslijedio je dje?ji zabavni program za izvo?a?e i njihove roditelje u Dogani, prostorijama duhanjske stanice u Širokom Brijegu.
Organizatori manifestacije si bila sva kulturnoumjetni?ka duštva u op?ini Široki Brijeg.

Zdenko Damjanovi?

Foto: Vjeko Pavkovi?