Ocjena: / 0
LošeOdliÄŤno 
Silo na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine je ove godine doživjelo svoje, jubilarno, 20. izdanje. Ponovno su se na jednome mjestu okupili najbolji ganga?i, guslari i diplari s naših podru?ja a pojedina kulturnoumjetni?ka društva su sa svojim pjeva?kim sastavima izvodili razne pjesme i be?arce što su upotpunili program ovog jedinstvenog doga?aja na Ko?erinu.

Nakon okupljanja sudionika u ve?ernjim satima Uskrsnog ponedjeljka na Ko?erinu, na?injena je zajedni?ka fotografija prisutnih KUD-ova i ostalih skupina u narodnim nošnjama ispred obližnje, župne crkve. Po dolasku u ugostiteljski objekt „Kod Vran?ine“ zapo?elo je ovogodišnje „Silo“. Nazo?nima se na po?etku obratio na?elnik op?ine Široki Brijeg, g. Miro Kraljevi? kao glavni pokrovitelj ve?eri a fra Mario Knezovi?, župnik na Ko?erinu, je zazvao Božji blagoslov na sve nazo?ne.

Uslijedili su nastupi raznih izvo?a?a me?u kojima su bili i ?lanovi našeg HKUD-a Brda nastupivši s pjeva?kim sastavom, muškim i ženskim be?arcem. „Sinovi Hercegovine“ su promovirali svoj prvi CD a Ante Kova? – Struki? je bio najmla?i sudionik sa svojih, samo 5 godina starosti.

Bila je uprili?ena i bogata tombola sa 40 vrijednih nagrada sa guslama, koje je izradio Mate Ani?, kao glavnom nagradom. Veliku sre?u je imao naš gradona?elnik Kraljevi? koji je izvla?io glavnu nagradu i izvukao svoju tombolu.

Jedne gusle Mate Ani?a su bile i na licitaciji te su postigle cijenu od 200 eura koju je ponudio premijer ZHŽ-a, g. Zdenko ?osi?. On je iste gusle odmah poklonio nazo?nom Mariu Primorcu, ljubušaku koji živi u Njema?koj uz poruku da obi?aje svojih predaka pokuša prenijeti u svoj dom i okolicu u Njema?koj.

Podosta humora je dolazilo sa bine raznim stihovima, a mladi izvi?a?i su bili potvrda da ?e gusle i ganga još dugo vremena odzvanjati našim krajevima i ?uvati identitet hrvatskog naroda.

Više fotografija pogledajte u našoj fotogaleriji.

Silo na uskrsni ponedjeljak kod Vran?ine je ove godine doživjelo svoje, jubilarno, 20. izdanje. Ponovno su se na jednome mjestu okupili najbolji ganga?i, guslari i diplari s naših podru?ja a pojedina kulturnoumjetni?ka društva su sa svojim pjeva?kim sastavima izvodili razne pjesme i be?arce što su upotpunili program ovog jedinstvenog doga?aja na Ko?erinu.

Nakon okupljanja sudionika u ve?ernjim satima Uskrsnog ponedjeljka na Ko?erinu, na?injena je zajedni?ka fotografija prisutnih KUD-ova i ostalih skupina u narodnim nošnjama ispred obližnje, župne crkve. Po dolasku u ugostiteljski objekt „Kod Vran?ine“ zapo?elo je ovogodišnje „Silo“. Nazo?nima se na po?etku obratio na?elnik op?ine Široki Brijeg, g. Miro Kraljevi? kao glavni pokrovitelj ve?eri a fra Mario Knezovi?, župnik na Ko?erinu, je zazvao Božji blagoslov na sve nazo?ne.

Uslijedili su nastupi raznih izvo?a?a me?u kojima su bili i ?lanovi našeg HKUD-a Brda nastupivši s pjeva?kim sastavom, muškim i ženskim be?arcem. „Sinovi Hercegovine“ su promovirali svoj prvi CD a Ante Kova? – Struki? je bio najmla?i sudionik sa svojih, samo 5 godina starosti.

Bila je uprili?ena i bogata tombola sa 40 vrijednih nagrada sa guslama, koje je izradio Mate Ani?, kao glavnom nagradom. Veliku sre?u je imao naš gradona?elnik Kraljevi? koji je izvla?io glavnu nagradu i izvukao svoju tombolu.

Jedne gusle Mate Ani?a su bile i na licitaciji te su postigle cijenu od 200 eura koju je ponudio premijer ZHŽ-a, g. Zdenko ?osi?. On je iste gusle odmah poklonio nazo?nom Mariu Primorcu, ljubušaku koji živi u Njema?koj uz poruku da obi?aje svojih predaka pokuša prenijeti u svoj dom i okolicu u Njema?koj.

Podosta humora je dolazilo sa bine raznim stihovima, a mladi izvi?a?i su bili potvrda da ?e gusle i ganga još dugo vremena odzvanjati našim krajevima i ?uvati identitet hrvatskog naroda.

Više fotografija pogledajte u našoj fotogaleriji.