Društvo za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog nasljeđa Zapadna Hercegovina - EKO-ZH zajedno s Razvojnom agencijom Županije Zapadnohercegovačke ? HERAG, prošlog su vikenda organizirali drugu praktičnu radionicu u Borku pod nazivom ?Mogućnosti i načini ugradnje pločastog vapnenca u različite objekte?.

Radionica je organizirana u sklopu projekta ?RoofOfRock? financiranog od strane EU kroz program IPA Adriatic CBC 2007-2013. Prošle godine u listopadu održana je prva radionica kada je na lokalitetu Borka sagrađeno guvno od kamenih ploča, na kojem su članovi našeg HKUD-a Brda ovom prigodom odigrali spletove kola zapadne Hercegovine.

U sklopu ovog projekta obnovljena je mlinica na samom ulazu u Borak na kojoj je u sklopu radionice prikazan način ugradnje pločastih vapnenaca na krovnu konstrukciju. Također u sklopu ove radionice održano je i stručno predavanje o primjeni pločastog vapnenca i njegovim geološkim osobinama na području zapadne Hercegovine.Stručno predavanje održali su vanjski eksperti mr.sc. Radoslav Dodig i Goran Glamuzina.

Uvodničar i koordinator predmetnog projekta ispred EKO-ZH bio je mr. sc. Vjekoslav Draškić koji je tom prigodom predstavio viziju Borka kao parka prirode koji je nebrigom zapušten a trebao bi biti biser Širokog Brijega i Hercegovine, kao i okosnica budućeg turističkog razvoja. Ovo je četvrta mlinica koja je obnovljena na području Borka. Namjera društva EKO-ZH je obnoviti sve objekte, u kojima će biti osmišljeni brojni sadržaji kojima će se predstaviti tradicija i kultura zapadne Hercegovine.

Kao što je u prošlosti bila premija imati kameni krov koji je označavao moć i kapital tako su se danas izmijenili načini gradnje ali kamen kao građevni materijal i danas ima svoju vrijednost i danas moć i kapital gledaju se i po ugrađenom kamenu. Bilježeći svoju prošlost koja govori o važnosti pločastog vapnenca u prošlosti svjedoči i kazivanje pok. Stojana Džajkića iz našeg sela Izbična. Po njegovom kazivanju za vrijeme Turske uprave u grad Mostar ulazilo se na nekoliko kapija a ulaz za osobe sa strane naplaćivao se kamenim pločama koje su korištene za pokrivanje objekata u gradu Mostaru.

Kulturu i veličinu naroda uvijek su označavale građevine i pismenost. Široki Brijeg i ovim projektom obnavlja svoju prošlost koja je spojena u jedinstvenu prirodnu cjelinu koja se zove Borak, koji je stvoren kao svijet iz bajke u kojeg čovjek treba doći, opustiti se i uživati.

mlinice eko zhz 1

mlinice eko zhz 2

mlinice eko zhz 3

mlinice eko zhz 4

mlinice eko zhz 5

mlinice eko zhz 6

mlinice eko zhz 7

mlinice eko zhz 8

mlinice eko zhz 9

mlinice eko zhz 10

mlinice eko zhz 11

mlinice eko zhz 12